Kutatás

Kutatás

 

Tanszékünk kompetenciái:

collapsible
Kompozit Mesterséges Intelligencia

A kompozit mesterséges intelligencia az intelligens módszerek alkalmazásának új, pragmatikus ága, mely a különböző mesterséges intelligencia technikák kombinációját használja a legjobb eredmény elérése érdekében. A kihívás az, hogy a hatékony felhasználáshoz széleskörű, számos módszert és kutatási területet átölelő tudásanyag és tapasztalat szükséges - kiegészülve az egyes technikák alkalmazhatóságára vonatkozó gyakorlati ismeretekkel is.
Tanszékünk kutatásaiban jelentős szerep jut ennek a megközelítésnek. Fontosnak tartjuk, hogy mindig a problémának leginkább megfelelő eszközöket és módszereket alkalmazzuk.

collapsible
Számítási Intelligencia

Az intelligens gépi viselkedés előállításának egyik útja az, amikor a természetben, a biológiában előforduló megoldásokat használunk inspirációul. Ennek a megközelítésnek az összefoglaló neve a számítási intelligencia, mely olyan változatos módszereket és technikákat foglal magába, mint a mesterséges neuronhálók, az evolúciós technológiák (pl. genetikus algoritmusok), a fuzzy rendszerek vagy a rajintelligencia.
Tanszékünk kutatásaiban kiemelt szerep jut a számítási intelligencia megközelítésének. Valljuk, hogy a természetben fellelhető "intelligens megoldásokból" tanulni kell. Kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek ennek különböző részterületein.

collapsible
Mesterséges Neurális Hálózatok

A mesterséges neurális hálózatok az emberi agy és idegrendszer működésének, felépítésének matematikai modelljei. Sikeresen alkalmazhatóak nagy adathalmazok rejtett mintázatainak feltárására és megjelenítésére. A technológiát számos területen használják: kép- és alakfelismerésben, természetes nyelvfeldolgozásban, függvényközelítésben, stb. Ez a módszer az alapja napjaink legismertebb mesterséges intelligencia módszerének, a mélytanulásnak (Deep Learning) is.
Tanszékünk széles körű tapasztalattal rendelkezik a mesterséges neurális hálók területén. Munkáink kiterjednek a képfeldolgozás, a természetes nyelvifeldolgozás (NLP), az egészségügyi és a robotikai alkalmazások területére is, különös tekintettel az ember-gép interakciókra.

collapsible
Evolúciós Technikák

Az evolúciós technikák az evolúció által inspirált problémamegoldó módszerek gyűjtőneve. Közös ezekben, hogy a probléma lehetséges megoldásait absztrakt egyedek génjei kódolják. Az újabb és újabb generációk egyedei közül a kódolt megoldás minősége alapján szelektálunk, egyre jobb eredményre jutva.
Tanszékünk szerteágazó tapasztalattal rendelkezik az evolúciós technikák terén, beleértve olyan speciális területeket is, mint a bakteriális és memetikus algoritmusok, valamint a fuzzy rendszerek és mesterséges neurális hálózatok evolúciós optimalizálása.

collapsible
Fuzzy Rendszerek

A fuzzy rendszerek a nem-kétértékű logikán alapuló módszerek összefoglaló neve. A valós emberi gondolkodásban kevés dolog annyira egyértelmű, vagy 'fekete-fehér', mint a klasszikus logika igen-nem, 0 vagy 1 világa. Ezt az "elmosódottságot" (fuzzyness) vesszük figyelembe, amikor az egyes állítások igazságtartalmát nem igennel, vagy nemmel, hanem egy függvénnyel adjuk meg. Egy 175 cm magasságú ember esetén nehezen megválaszolható, hogy ő magas, vagy sem. Inkább arról tudunk beszélni, hogy mennyire magas...
Tanszékünk munkatársai nagy tapasztalattal rendelkeznek a fuzzy rendszerek elméletében és alkalmazásában, különösen a fuzzy szabálybázis alapú modellek és azok automatikus identifikációja terén.

collapsible
Elosztott Mesterséges Intelligencia

Az elosztott mesterséges intelligencia olyan értelmes viselkedést mutató rendszerekkel foglalkozik, amelyekben több szereplő vesz részt. Az intelligens viselkedés lehet a szereplők tudatos együttműködésének eredménye (kooperatív folyamatok), csakúgy, mint a versengésüké (pl. piaci megoldásokat alkalmazó rendszerek). De az is előfordulhat, hogy az együttműködés nem tudatos döntés eredménye, hanem az egymás mellett létező, dolgozó egyedek közvetett egymásra hatása hozza létre, amire a természetben a társas rovarok (hangyák, méhek, stb.) csoportjainál látunk példát
Kollégáink széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek az elosztott mesterséges intelligencia számos területén, például a multi-ágens rendszerekben, a rajintelligencia különböző alkalmazásiban, illetve az önszerveződő rendszerek terén.

collapsible
Kognitív Robotika

Az egyre fejlődő technológia lehetővé teszi az egyre bonyolultabb számítások elvégzését valós időben. Ebből a technológiai fejlődésből és a modern számítási módszerek fejlődéséből eredeztethető a Kognitív Robotika egyre szélesebb körű alkalmazása. A robotok mozgását, gesztusait, felismerését a háttérben már egyre komplexebb modellek irányítják, ezáltal is egyre közelebb kerülve a robotok általános használatához. Csapatunk tagjaként tisztelhetünk olyan kutatókat, akik az érzelemfelismerés, gesztusfelismerés, robotjárás, robot gesztusok fejlesztésében jártasak, több más terület mellett.

collapsible
Ember - Gép Interakciók

A mai modern ember egyre szorosabban kapcsolódik az általa fejlesztett technológiákhoz (homo technicus) és azok új vívmányaihoz, ezért egyre fontosabb a megfelelő kommunikáció a két résztvevő (ember és gép) között. A számítógépek megjelenésekor használatukhoz bonyolult kódok sorát kellett beírni. Ehhez képest ma már elvárt, hogy egy gépet a lehető legegyszerűbben lehessen használni. Nem hátrány az sem, ha a gép a visszajelzéseit az adott kontextusnak megfelelő módon kommunikálja.
Tanszékünk kollégái nagy tapasztalattal rendelkeznek az Ember-Számítógép, az Ember-Robot, illetve általánosabban az Ember-Gép Interakciók terén.

 

 Tanszékünkön működő pályázatok:
 

Bosch1
Bosch, Hungary
AI research found for industrial collaboration
155 000 EUR / year
2020 - 2022
HumaneAI
Humane AI NET
HumanE-AI Projekt
66 000 EUR
2020 - 2023
MOBOT
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00115
MOBOT - Development of AI supported automatic warehouse storage system based on machine vision
525 000 EUR
2021 - 2023
NL
Artificial Intelligence National Laboratories
Artificial Intelligence
90 000 EUR + 40M HUF
2019 - 2025
Bosch1
Bosch, Hungary
Automated driving
35 000 EUR / year to be extended and increased
2018 – ongoing
UNKP
Excellence Project of the Hungarian Government
Diagnosis and therapy
(subproject)
 120 000 EUR
2018 - 2021
UNKP
Excellence Project of the Hungarian Government
Application-specific high-reliability IT solutions 
(subproject)
140 000 EUR
2020 - 2021
EFOP
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001
Autonomous systems for human-AI interaction
220 000 EUR
2018 - 2021
EFOP
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002
Disciplinary information systems
160 000 EUR
2018 - 2021